دوره زبانهای وب تحت سرور

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های زبانهای وب تحت سرور

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-43%

روابط عمومی: ارتباطات بحران رسانه ها

2.1 ساعت
متوسط

روابط عمومی در زمان بحران. تصور کنید که یک بحران …

آنچه یاد خواهید گرفت
توانایی مدیریت ارتباطات بحران
بدانید که چگونه با اعتماد به نفس در دوربین ظاهر شوید
پیام ها را آماده کنید
به س questionsالات سخت دست بزنید