دوره مبانی رایانه

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مبانی رایانه

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-9%

آموزش ICDL مهارت هفتگانه

24 ساعت
مبتدی

معنای  ICDL مخفف International Computer Driving Licence مهارت هفتگانه ای …

آنچه یاد خواهید گرفت
درک شما کامل خواهد شد
قابل مقایسه با آنچه ممکن است در یک محیط یادگیری رسمی تر بدست آورید.
شما آماده استفاده از فرصتهایی خواهید بود که در آینده پیش می آید
آماده برای ادامه کار
آموزش با تمرکز دقیق تر در هر تخصص مرتبطی که انتخاب می کنید.